dilluns, 24 de setembre de 2012

TASCA

Medi: Examen tema.1 (divendres)
Mates: Examen tema.1 demà
Català: ex.16 pàg.26 i explicar que es un substantiu, un article i un adjectiu