dilluns, 3 de juny de 2013

TASCA

MATES: Pàg 188 ex. 1, 2 i 3 (q)
QUADERNET: Pàg. 68 i 69
CATALÀ: Examen tema 13 i 14