dimarts, 4 de juny de 2013

TASCA

MATES: Pàg. 194 ex. 3 I acabar pàg. 189
CATALÀ: Examen tema 13 i 14
Estudiar teatre