dilluns, 21 de gener de 2013

TASCA

QUADERNET: Acabar el tema 7 i estudiar per l'examen de dijous dia 24 del tema 6 i 7 fraccions
MEDI: Control dimecres dia 23 del tema 6
CATALÀ: Pàg. 115 ex. 1, 2, i 4 (q) i ex. 3 (ll)