dimecres, 30 de gener de 2013

TASCA

CASTELLÀ: Pag. 126 ex. 24 y 26 (c) y pag. 127 ex. 29 (c)
MEDI: Acabar de resumir pàg. 124 i 126
MATEMÀTIQUES: Control tema 8, divendres 1 de febrer.