dilluns, 4 de febrer de 2013

TASCA

MATES: Pàg. 114 ex. 2 i 3 (q)
CATALÀ: Pàg. 131 ex. 1 i 4 (ll) i ex. 2 i 3 (q)
ANGLES: Acabar de traduir
CASTELLÀ: Pag. 131 ej. 2 y 5 (c) yu ej. 1 y 4 (l)