dimarts, 12 de febrer de 2013

TASCA

MATES: Pàg. 120 ex. 1 i 2 (ll) i ex. 3 (q)
CASTELLÀ: Pag. 142 ej. 19, 20, 21 y 22 (c)
ANGLES: AB. pag. 39, 40 i 41
CATALÀ: Estudiar pronoms febles
MEDI: Estudiar tema 7 per divendres