dimarts, 26 de febrer de 2013

IMPRESSIONISME L'Impressionisme és l’estil artístic, fonamentalmet pictòric, però també escultòric, nascut a França en l’últim quart del segle XIX , caracteritzat per pinzellades soltes de taques de colors purs, juxtaposades, amb la qual cosa intenta captar la llum reflectida en els objectes . És l’escola artística que va marcar la ruptura de l’art modern amb l‘academicisme . Destaca la seva tendència a recollir les impressions fugitives, la mobilitat dels fenòmens, més que l'aspecte estable i conceptual de les coses. L'impressionisme és considerat el fenomen més important de l’art europeu des del Renaixement. Cada pintor impressionista dedicava temps a l’estudi de la tècnica pictòrica. Durant la guerra de 1870, Monet, Pissarro i Sisley van anar a Anglaterra, on admiraren l’obra de Constable i Turner . En tornar treballaren junts a la vora del Sena i les seves obres mostren elements comuns durant un temps. Monet Sisley