dilluns, 11 de febrer de 2013

TASCA

MEDI: Resumir pàg. 136
MATES: Pàg. 119 (q)
CATALÀ: Control pronoms febles per dimecres 13 i pàg. 143 ex. 25 i 26 (q)
CASTELLÀ: Pag. 141 ej. 14 y 16 (c)
ANGLES: Workbook
Dur fotocòpia del DNI