divendres, 22 de març de 2013

CUBISME El cubisme tractava les formes de la naturalesa 
per mitjà de figures geomètriques, 
representant totes les parts 
d'un objecte en un mateix pla.