dilluns, 11 de març de 2013

TASCA

MATES: Pàg. 133 tot al quadern
MEDI: Resumir pàg. 164, 165 i 166
CATALÀ: Pàg. 159 ex. 30, 31 i 32 (q)
ANGLÈS: Pàg. 50, 51 i 52
QUADERNET: Pàg. 46 ex. 4, 5 i 6 pàg. 48 ex. 16 i pàg. 49 ex. 21
CASTELLÀ: Pàg. 163 ex.1 i 5 (q) i 2, 3 i 4 (ll)