dilluns, 18 de març de 2013

TASCA

QUADERNET: Pàg. 46, 47 i 48
MEDI: Escriure qüestionari i control oral (dia 21) i escrit (dia 26)
MATES: Examen T. 10 (dia 22)
CASTELLANO: Pàg. 173 ej. 16 (ll) 17, 18 y 19 (c)
CATALÀ: Pàg. 173 ex. 12 i 13 (q) 14 i 15 (ll)