dilluns, 25 de març del 2013

TASCA

MATES: Pàg. 204 ex. 4 (q) 205 ex. 3 (q)
QUADARNET: Pàg. 73 i 74
Comprar quadern de dibuix
CATALÀ: Pàg. 176 ex. 21, 22, 23 i 24 (q)